Seminarium harcerskie w IPN Szczecin

Reprezentacja Obwodu Szczecińskiego ZHR reprezntowała organizację podczas seminarium harcerskiego w IPN Szczecin.

19 marca 2018 r. odbyło się drugie spotkanie w ramach seminarium harcerskiego. Wspólnie z druhnami i druhami zastanawialiśmy się nad tym z czym musiały zmierzyć się Szare Szeregi (rzeczywistość okupacyjna, demoralizacja, wyniszczenie fizyczne itd.) i jakie rozwiązania dostrzegali (praca wśród najmłodszych – Zawiszaków oraz dzieci i młodzież spoza organizacji, działalność harcerek, walka z okupantem i podnoszenie na duchu społeczeństwa w ramach Małego Sabotażu itp.). W dyskusji okazało się, że wiele problemów wychowawczych i społecznych jest bardzo starych i nadal aktualnych. Wiele możemy czerpać z doświadczeń harcerstwa konspiracyjnego: wytrwałość, nie poddawanie się beznadziei, odwaga, a także rozsądne planowanie działań.
Elementem spotkania stały się także ćwiczenia z puzzlami edukacyjnymi „IV rozbiór Polski” (autorstwa OBEN IPN w Łodzi). Druhowie zgodnie orzekli, że również taki rodzaj map nie powinien być obcy młodzieży harcerskiej i chętnie będą z nimi pracować.

Źródło: https://www.facebook.com/IPN.Szczecin/posts/1797256340336028

Jeden komentarz

Dodaj komentarz