Nasi w Radiu Szczecin

Zapraszamy do artykułu z wczorajszej wizyty naszych przedstawicieli w Radiu Szczecin.

“Wychowanie w harcerstwie opiera się na tym, że jakby sami rodzice wychowują swoje dzieci, a my im w tym częściowo pomagamy tym co dzieje się na naszych zbiórkach. Ponieważ to wychowanie zaczyna się właśnie w tych domach, a w pewien sposób może się dopełnić, czy rozwinąć na zbiórkach w takich formach z jakimi nie spotykają się w domach, a które w tym domu mogą się przydać. To są takie formy jak np. służba. Przede wszystkim stawiamy na to, aby to życie harcerskie było obecne w sposób naturalny w codziennym życiu naszych harcerek i harcerzy”
pwd. Maria Tomaszewska wędr.

http://obwodszczecinskizhr.pl/2018/05/22/radio-szczecin-audycja-na-wieczor/

Dodaj komentarz