Nasi harcerze uratowali życie! – Szczecin

Jak ważna jest umiejętność udzielenia pierwszej pomocy przekonali się nasi Druhowie z 8 Szczecińskiej Drużyny Wędrowników “Ogień”:
Ćwik Adam Wawrzyniak -17 lat – sanitariusz HOPR
Ćwik Mateusz Hanc – 16 lat – ratownik HOPR
Młodzik Oskar Grodek – 17 lat – sanitariusz HOPR

Po zakończeniu miejskich obchodów odzyskania niepodległości ćw. Adam Wawrzyniak wraz z mł. Oskarem Grodkiem udali się wspólnie spędzić czas. Po spotkaniu udali się w kierunku przystanku autobusowego. W momencie, gdy znajdowali się na wyspie przystanku tramwajowego dostrzegli, że po drugiej stronie ulicy, zaraz za przejściem dla pieszych leży człowiek. Wokół ofiary stali obserwatorzy oraz  parę osób, próbujących pomóc. Druhowie przeszli na drugą stronę i zapytali co się dzieje. Jedna z klęczących przy poszkodowanym pań prowadziła już rozmowę z dyspozytornią pogotowia ratunkowego, a jeden z pomagających mężczyzn poinformował, że poszkodowany ma puls lecz nie oddycha.

Druhowie natychmiast przystąpili do resuscytacji. Ćwik Adam rozpoczął uciski klatki piersiowej, a młodzik Oskar przygotował maseczkę i wykonał wdechy ratownicze. Po dwóch turach poszkodowany odzyskał oddech. Poszkodowany został ułożony w pozycji bocznej i wymiotował. W tym momencie ćwik Mateusz Hanc który dotarł na miejsce chwilę po rozpoczęciu RKO zajął się okryciem poszkodowanego kocem termicznym. Druhowie uspokoili tłum i zajęli się przygotowaniem miejsca na przyjazd karetki. Poszkodowany 3 krotnie wymiotował jednakże cały czas oddychał w regularnym tempie. Druhowie cały czas monitorowali jego funkcje życiowe i dbali o spokój przechodniów. Po około 3 minutach od rozpoczęcia akcji przyjechała karetka typu S. Młodzi hoprowcy pomogli umieścić poszkodowanego na noszach i przekazali dokładny wywiad na temat stanu poszkodowanego zespołowi ratownictwa medycznego, kończąc swój udział w akcji.

Jesteśmy dumni z naszych druhów, że potrafili zachować zimną krew i wykorzystać umiejętności, których uczyli się w Harcerskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym ZHR w praktyce i pomogli osobie potrzebującej!

HOPR Okręg Północno-Zachodni

Dodaj komentarz