Akcja Paczka

Harcerki z 51 SDH “Wrzos” wróciły z Akcji Paczka 📦 2018! W tym roku odwiedziły naszych rodaków na Litwie – w tym Hospicjum w Wilnie.

Poznały harcerki i harcerzy z innych środowisk, a dzięki miejscowej dh. Wice zwiedziłyśmy/liśmy jej piękne miasto 🏙 ❤️ Krótko mówiąc: czas pełen wrażeń 🙏💥🍽️🍐

Dodaj komentarz