Jednostki

Okręg Północno-zachodni (www – email – facebook)

Zachodniopomorska Chorągiew Harcerek (www – email – facebook)

  • Szczeciński Hufiec Harcerek “Wrzos” (www – email – facebook)
  • Gorzowski Hufiec Harcerek “Polana” (www – email – facebook)
  • Koszaliński Związek Drużyn Harcerek “Archipelag” (www – email – facebook)
  • Świnoujski Związek Drużyn Harcerek “Flos” (www – email – facebook)

Północno-zachodnia Chorągiew Harcerzy

  • Szczeciński Hufiec Harcerzy “Rój”
  • Pomorski Hufiec Harcerzy
  • Gorzowski Hufiec Harcerzy “Bór”
  • Świnoujski Związek Drużyn Harcerzy “Castellum”

Obwód Koszaliński
Obwód Szczeciński
Obwód Gorzowski

III Szczep Harcerski “Słowianie” im. Zawiszy Czarnego
Szczeciński Szczep Harcerski “Watra” im. Szarych Szeregów
3 Szczeciński Szczep Harcerski “Gród”
Koszaliński Szczep Harcerski “Sztorm”
Świebodziński Szczep Harcerski “Trzynastka Świebodzińska”
Gorzowski Szczep “Lolki”

HOPR
KI Res Publica