Jednostki

Okręg Północno-zachodni (wwwemailfacebook)

Zachodniopomorska Chorągiew Harcerek (wwwemailfacebook)

 

Północno-zachodnia Chorągiew Harcerzy (wwwemailfacebook)

  • Szczeciński Hufiec Harcerzy “Rój”
  • Pomorski Hufiec Harcerzy
  • Gorzowski Hufiec Harcerzy “Bór”
  • Świnoujski Związek Drużyn Harcerzy “Castellum”
    • 3 Świnoujska Gromada Zuchów “Odważni Marynarze (wwwfacebook)
    • V Świnoujska Drużyna Harcerzy “Patria” im. Powstańczej Poczty Polowej (wwwfacebook)
    • 13 Świnoujska Drużyna Wędrowników “Ptaki” im. Zawiszy Czarnego (wwwfacebook)

Obwód Koszaliński (www)
Obwód Szczeciński (wwwemailfacebook)
Obwód Gorzowski (wwwemail – facebook)

III Szczep Harcerski “Słowianie” im. Zawiszy Czarnego (wwwemailfacebook)
Szczeciński Szczep Harcerski “Watra” im. Szarych Szeregów (www)
3 Szczeciński Szczep Harcerski “Gród”
Koszaliński Szczep Harcerski “Sztorm”
Świebodziński Szczep Harcerski “Trzynastka Świebodzińska” (www)
Gorzowski Szczep “Lolki”

HOPR
KI Res Publica