Zarząd Informuje #1

Druhny i Druhowie!
Przesyłamy najnowsze ustalenia Zarządu Okręgu – uchwały i  dla mających mniej czasu w okresie świątecznym krótkie streszczenie wszystkich uchwał.

Czuwajmy!

W imieniu Zarządu Okręgu

phm. Angelika Kornaś

Druhny i Druhowie!

 

Krótkie streszczenie tego co znajduje się w najnowszych uchwałach Zarządu Okręgu:

Tutaj link do uchwał

 1. Zatwierdzenie władz Obwodu Szczecińskiego:

Przewodniczący Zarządu obwodu: pwd. Marcin Witkowski HO

Skarbnik Zarządu Obwodu: phm. Anna Kasprzak HR

Uchwała Zarządu Okręgu numer 2/2018 z dnia 2018-03-24

 1. Zatwierdzenie władz Obwodu Gorzowskiego:

Przewodniczący Zarządu obwodu: phm. Jacek Kowalski HR

Skarbnik Zarządu Obwodu: hm. Małgorzata Skorek – Kowalska HR

Uchwała Zarządu Okręgu numer 3/2018 z dnia 2018-03-24

 1. Powołanie na koordynatora HAL 2018 phm. Pawła zaborowskiego HR
  Uchwała Zarządu Okręgu numer 4/2018 z dnia 2018-03-24
 2. Dodanie miana brązowego plus – dla instruktorów którzy rozpoczynają swoją przygodę z pełnieniem funkcji komendanta obozu, organizują obóz po raz pierwszy.

Wymagania:

1).Pełnienie funkcji komendanta po raz pierwszy
2) Stopień min. podharcmistrza lub stopień przewodnika i kurs kierowników placówek.
3) Ukończony kurs komendantów oraz kwatermistrzów HALiZ
Maksymalna liczba uczestników na obozie: 50
Możliwość organizacji obozu zagranicznego: nie
Dodatkowe uprawnienia: brak

Koszty pośrednie dla tego miana zostały zmniejszone z 8 do 6% wpływów.

Uchwała Zarządu Okręgu numer 5/2018 z dnia 2018-03-24

 1. W związku z ustawą o ochronie danych osobowych zrezygnowaliśmy z umieszczania dokumentów z danymi naszych ludzi na dysku Google, który nie gwarantuje nam odpowiedniej ochrony. Zatem zatwierdzanie będzie odbywało się osobiście u wyznaczonej dla każdego obozu przez koordynatora osoby.
 2. Krzyże harcerskie będą wydawane nieodpłatnie hufcowym, przy czym wymagać będziemy od hufcowych prowadzenia ewidencji i rozliczenia się z pobranych krzyży.
  Instrukcja w sprawie krzyży harcerskich

Pozostałe informacje:

 1. Przypominam o harmonogramie HAL 2018

– do 23 kwietnia – wstępne zgłoszenie akcji;
– do 5 maja – złożenie u bezpośrednich przełożonych planów pracy obozów;
– do 15 maja – hufcowi sprawdzają i zatwierdzają plany obozów;
– do 31 maja – zgłoszenie obozu do kuratorium (za pośrednictwem profilu okręgu – udostępnionego komendantom obozów), zatwierdzanie u komendantów chorągwi dokumentów związanych z uczestnikami i kadrą obozów;
– od 5 do 12 czerwca zatwierdzanie obozów w okręgu (osobiście!) – istnieje możliwość umawiania się wcześniej.

Uchwała Zarządu Okręgu numer 5/2018 z dnia 2018-03-24

 1. Wkrótce otrzymacie aktualną listę mian stworzoną przez koordynatora na podstawie zatwierdzeń i rozliczeń poprzednich akcji HAZ I HAL. Zarząd będzie konsekwentnie podchodził do kwestii zatwierdzania i rozliczania wszystkich akcji w terminie i jakości tego rozliczania.
 2. Na dniach otrzymacie również formularz wstępnego zgłoszenia obozu, a później przydzielimy osoby u których będziecie zatwierdzać i rozliczać swoje obozy.
 3. Termin szkolenia dla komendantów i kwatermistrzów obozów – 12 maja w Szczecinie – więcej informacji wkrótce.

Uchwała Zarządu Okręgu numer 6/2018 z dnia 2018-03-24

CZUWAJ!

Zarząd Okręgu Północno – Zachodniego

Dodaj komentarz