Faktury

W imieniu zarządu okręgu informujemy i przypominamy, że od 1 stycznia zmieniają się zasady wystawiania faktur do paragonów.

Sprzedawca może wystawić nam fakturę tylko wtedy, gdy numer NIP będzie się znajdować na paragonie.

Pamiętajcie więc, by, od razu w momencie zakupu informować sprzedawców i podawać NIP okręgu, inaczej nie będzie możliwe później rozliczenie przez daną jednostkę kosztów.


Dla Rodziców – Faktury

Okręg może wystawić Państwu fakturę za kolonię zuchową, zimowisko i obóz harcerski. Aby tego dokonać należy zwrócić się bezpośrednio do kadry wyjazdu, podając potrzebne dane, tj.:

  • imię i nazwisko osoby, za którą została dokonana wpłata,
  • imię i nazwisko, adres osoby na którą ma być wystawiony rachunek lub nazwa, adres i NIP firmy,
  • e-mail kontaktowy.

Po zakończeniu wyjazdu kadra jest zobowiązana przekazać do Okręgu powyższe informacje wraz z odpowiednimi potwierdzeniami niezbędnymi do wystawienia faktury.

Zaznaczamy, że w przypadku wpłaty gotówkowej należy dodatkowo dostarczyć do biura Okręgu kwit KP potwierdzający wpłatę.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt zachodni@zhr.pl

Okręg ZHR nie jest płatnikiem podatku od towarów i usług. Jest podmiotowo zwolniony na podstawie art. 113 Ustawy o VAT.

 

Czuwaj! 

phm. Alicja Jóźwicka HR 

Biuro Okręgu Północno – Zachodniego ZHR

Dodaj komentarz