Trwa Zjazd okręgu

W Szczecinie trwa zjazd Okręgu Połnocno-zachodniego ZHR. Prócz podsumowania mijającej kadencji, wybrany zostanie nowy Przewodniczący wraz z Komendantami Chorągwi.

W uroczyste otwarciu zjazdu poprzedziło odśpiewanie hymnu Harcerskiego. Władze naczelne ZHR reprezentował w osobie hm. Łukasza Tadyszaka – Przewodniczącego Zarządu Okręgu Wielkopolskiego ZHR zgodnie z rozkazem Przewodniczącego ZHR

Z ust naszych władz padło wiele ciepłych słów dziękując za ostatnie lata w pełnieniu swych funkcji.

W dalszej części dnia na zbiórkach chorągwi przedstawione zostanie sprawozdanie komendy i władz Chorągwi. Delegaci dokonają również wyboru nowych władz.

Hits: 12

About the Author

Leave a Reply

You may also like these

%d bloggers like this: