Zjazd Okręgu zakończony – mamy nowe władze

W piątek i sobotę (24-25.01) w Szczecinie odbył się zjazd Okręgu Północno-zachodniego, podjął on decyzje co do liczby członków zarządu okręgu pochodzących z wyboru (2), wybierał zarząd okręgu. Rozpatrzył też sprawozdania zarządu okręgu oraz udziela absolutorium zarządowi okręgu.

Zjazd to też czas Okręgowej Konferencji Wyborczej dokonywany jest wybór delegatek i delegatów na Zjazd ZHR. Wyniki wyborów przedstawiają się następująco:

Delegaci na zjazd ZHR z Okręgu Północno-zachodniego to:

  • phm. Paulina Krzyżak,
  • pwd. Agata Drynko,
  • phm. Teresa Stawarz
  • hm. Marek Wojdan,
  • x hm. Tomasz Kościelny,
  • x hm. Kazimierz Chudzicki,
  • pwd. Stanisław Kabata.

Kadencja organów okręgu trwa dwa lata, przy czym jej początek określa Zjazd ZHR. Wybrano Skład Zarządu Okręgu na lata 2020-2022:

Przewodniczący Zarządu Okręgu:

ks. phm. Łukasz Gąsiorowski HR

Vice Przewodnicząca Zarządu Okręgu:

Justyna Janik

Skarbnik Zarządu Okręgu:

hm. Paweł Szulerecki HR

 

Członkowie Zarządu Okręgu:

Komendantka Zachodniopomorskiej Chorągwi Harcerek:

phm. Ola Królak HR

Komendant Północno-zachodniej Chorągwi Harcerzy:

hm. Mateusz Wojciechowski HR

Okręgowy kierownik KPH

Justyna Janik

Kapelan Okręgu:

vacat

 

Koordynatorzy

Rzecznik Prasowy Okręgu:

hm. Przemysław Chabros HR

Komendant “Kresowej Stanicy”


Zjazdy:

2018

Facebook cz.1, Facebook 2016 cz.2, 2016

Facebook 2014 – nadzwyczajny

Facebook 2014 cz.1, Facebook 2014 cz.2, 2014

2012

2010 – nadzwyczajny

2010

Dodaj komentarz