Komunikat 4/2020 Zarządu Okręgu

Komunikat 4/2020 Zarządu Okręgu Północno-Zachodniego ZHR, dotyczący wypoczynku organizowanego przez jednostki podległe Okręgowi Północno-Zachodniemu ZHR w ramach HAL 2020

Szanowni Rodzice, Drodzy Państwo, Działając jako Zarząd Okręgu Północno-Zachodniego ZHR, w porozumieniu z Komendantami Chorągwi, informujemy że wszystkie wypoczynki organizowane przez jednostki podległe Zarządowi Okręgu Północno-Zachodniego ZHR są wypoczynkami: – zgłoszonymi na platformie wypoczynek.gov.pl; – zatwierdzonymi przez właściwego dla organizatora Kuratora Oświaty. W rozumieniu ustawy o systemie oświaty (art. 92a ust. 1), pojęcie „wypoczynek” oznacza: „wypoczynek organizowany dla dzieci i młodzieży w celach rekreacyjnych lub regeneracji sił fizycznych i psychicznych, połączony ze szkoleniem lub pogłębianiem wiedzy, rozwijaniem zainteresowań, uzdolnień lub kompetencji społecznych dzieci i młodzieży, trwający nieprzerwanie co najmniej 2 dni, w czasie ferii letnich i zimowych oraz wiosennej i zimowej przerwy świątecznej, w kraju lub za granicą, w szczególności w formie kolonii, półkolonii, zimowiska, obozu i biwaku.” Jednocześnie informujemy, że przepisom tej ustawy nie podlega wypoczynek organizowany dla dzieci własnych lub dzieci znajomych przez rodzinę lub osoby znane rodzicom osobiście (art. 92a ust. 2), co jednak nie stosuje się w sytuacji wyjazdów organizowanych przez instruktorów ZHR. Wynika to z przepisów, zapisanych w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2015 r.
poz. 1629) oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r., poz. 452) i obowiązują wszystkich organizatorów wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Życzmy sobie bezpieczeństwa podczas tegorocznej HAL Z harcerskim pozdrowieniem, Czuwaj! W imieniu Członków Zarządu Okręgu Północno-Zachodniego ZHR

Dodaj komentarz