Kontakt | Biuro

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
Okręg Północno-zachodni
Adres i siedziba: 
ul. Felczaka 17/U1 71-417 Szczecin
NIP: 852-24-55-519


Pracownik biura: 

phm.  Alicja Jóźwicka HR
Biuro Okręgu Północno-Zachodniego ZHR

tel. 515 319 745

E-mail Okręgu: 
zachodni@zhr.pl
ZASADY FUNKCJONOWANIA BIURA OKRĘGU 
  • dyżur biura okręgu poniedziałki 13:30-15:00 (wystawianie dokumentów, zaświadczeń, odpisywanie na maile okręgu), czwartki 13:30-14:30 ( wysyłanie/odbieranie poczty odpisywanie na maile)

  • jeśli dyżury wypadają w dni wolne/święta nie odbywają się

  • zaświadczenia, faktury wystawiane do tygodnia od zgłoszenia zapotrzebowanie (przy pełnych danych)

  • pełnomocnictwa wystawiane do dwóch tygodni od zgłoszenia zapotrzebowania

  • rezerwacje lokalu okręgu należy dokonywać na min. dwa dni przez planowaną akcją (inaczej istnieje możliwość odmowy rezerwacji, związane jest to z odbiorem kluczy)

  • na stronie dostępny jest bieżący kalendarz dostępności lokalu okręgu
  • wszystkie maile dotyczące spraw Okręgu wysłane na prywatny email pracownika biura będą ignorowane