Zarząd Okręgu

Okręg jest terenową jednostką organizacyjną Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej.

W skład okręgu wchodzą:
a) chorągiew lub chorągwie harcerek,
b) chorągiew lub chorągwie harcerzy,
c) Koła Przyjaciół Harcerstwa,
d) inne jednostki organizacyjne działające na terenie okręgu.

Organami okręgu są:
a) zjazd okręgu,
b) zarząd okręgu,
c) przewodniczący zarządu okręgu,
d) komisja rewizyjna okręgu, z zastrzeżeniem sytuacji określonej w § 27 ust. 8 Statut ZHR.

Kadencja organów okręgu trwa dwa lata, przy czym jej początek określa Zjazd ZHR. Skład Zarządu Okręgu na lata 2018-2020:

Przewodniczący Zarządu Okręgu:

hm. Marek Wojdan HR

Skarbnik Zarządu Okręgu:

phm. Paweł Zaborowski HR

Członkowie Zarządu Okręgu:

Komendantka Zachodnipomorskiej Chorągwi Harcerek:

phm. Angelika Kornaś HR

Komendant Północno-zachodniej Chorągwi Harcerzy:

phm. Artur Bonkowski HR

Okręgowy kierownik KPH

Justyna Janik

Kapelan Okręgu:

vacat

Koordynatorzy

pwd. Jacek Majewicz (HOPR)

phm. Aleksandra Królak (sprawy związane z bankiem)

Rzecznik Prasowy Okręgu:

hm. Przemysław Chabros HR

Komendant “Kresowej Stanicy”