Zarząd Okręgu

Okręg jest terenową jednostką organizacyjną Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej.

W skład okręgu wchodzą:
a) chorągiew lub chorągwie harcerek,
b) chorągiew lub chorągwie harcerzy,
c) Koła Przyjaciół Harcerstwa,
d) inne jednostki organizacyjne działające na terenie okręgu.

Organami okręgu są:
a) zjazd okręgu,
b) zarząd okręgu,
c) przewodniczący zarządu okręgu,
d) komisja rewizyjna okręgu, z zastrzeżeniem sytuacji określonej w § 27 ust. 8 Statut ZHR.

Kadencja organów okręgu trwa dwa lata, przy czym jej początek określa Zjazd ZHR. Skład Zarządu Okręgu na lata 2020-2022:

Przewodniczący Zarządu Okręgu:

ks. phm. Łukasz Gąsiorowski HR

Vice Przewodnicząca Zarządu Okręgu:

Justyna Janik

Skarbnik Zarządu Okręgu:

hm. Paweł Szulerecki HR

 

Członkowie Zarządu Okręgu:

Komendantka Zachodniopomorskiej Chorągwi Harcerek:

phm. Ola Królak HR

Komendant Północno-zachodniej Chorągwi Harcerzy:

hm. Mateusz Wojciechowski HR

Okręgowy kierownik KPH

Justyna Janik

Kapelan Okręgu:

vacat

Koordynator HOPR

pwd. Stanisław Kabata HO

Rzecznik Prasowy Okręgu:

hm. Przemysław Chabros HR

Menadżer IT:

pwd. Stanisław Kabata HO

Komendant “Kresowej Stanicy”

Hits: 299

%d bloggers like this: